پرسش‌های متداول


:: پرسش و پاسخ
# آیا برای استفاده از RIS باید وارد سیستم شوید؟
خیر نیاز نیست.
تنها دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی در شبکه دانشگاه امکانپذیر می‌باشد.

1398/3/26 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید